logo_new

KÉPZÉSeink

FELNŐTTKÉPZÉS

A Uknow Kft. több éves tapasztalattal vállalja képzések, tréningek, workshopok megvalósítását. Legyen szó informatikai, soft skill, vagy nyelvi képzésről, vállalkozásunk áll rendelkezésére. Online és offline tanfolyamaink, kurzusaink köre folyamatosan bővül a megrendelői igények teljes körű kiszolgálására.

Képzéseink többsége tartalomban és terjedelemben is igazodhat az Ön és vállalkozása igényeihez. Személyes oktatásaink egy keretrendszerre épülnek, ami lehetőséget biztosít arra, hogy vállalkozására szabottan, a megrendelő igényei szerint valósuljanak meg. Emellett elérhetők online képzések is, melyek történhetnek ugyancsak ügyfélre szabottan, csoportosan és valós időben, élő oktatói képernyőmegosztással, vagy célzottan egyéni feldolgozásra szánt, saját időbeosztás szerint feldolgozható tananyagainkkal.

Jelenleg fejlesztés alatt álló, hamarosan e-learning formában is elérhető képzéseink:

 • Folyamat- és projektmenedzsment
 • Kommunikációs tréning
 • Konfliktuskezelési tréning
 • Vezetői kompetenciafejlesztés – Interjútechnika
 • Vezetői kompetenciafejlesztés – Agilis vezető
 • Vezetői kompetenciafejlesztés – Ösztönző vezető
 • Vezetői kompetenciafejlesztés – Vezetői hatékonyság
 • Önismeret
 • Mediáció
 • Motiváció
 • Időgazdálkodás
 • Értékesítési tréning
 • Tárgyalástechnika
 • Értékesítési technikák
 • Változásmenedzsment
 • Munkavállalói hatékonyságfejlesztés

..:: Soft Skill képzések ::..

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők képesek legyenek a vállalat folyamatelvű megközelítésére, a tevékenységek logikus kapcsolódásának kialakítására, az átadási pontok felelősségeinek tisztázására, ezzel az átadások kockázatainak mérséklésére. A résztvevők képesek lesznek megkülönböztetni a folyamatok különböző szintjeit és annak megfelelően eljárni. A folyamatok teljes lefutásának egészben történő vizsgálata –elemzése, értékelése teszi lehetővé a hatékony működést és átláthatóságot.

Érintett témák:

 • folyamat meghatározása,
 • folyamatmenedzsment kialakulása,
 • folyamatmenedzsment szemlélet,
 • folyamat tervezés, irányítás,
 • Balanced Scoreboard,
 • OGSM modell,
 • folyamatfejlesztés,
 • folyamatmenedzsment eszközök,
 • benchmarking,
 • value stream mapping,
 • 4P modell,
 • Kaizen, 5S,
 • Vizuál menedzsment.

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a döntési mechanizmusokkal, képesek legyenek széles összefüggésekben gondolkodni, elsajátítsák a változás szükségességét felismerő szemléleteket, továbbá képesek legyenek átlátni és nyomonkövetni a rájuk bízott projektet az első lépéstől az utolsó simításokig, visszamérésig. A projektmenedzsmenti tudás alkalmazásával a minőségi és szakmai célok kevesebb időráfordítással és költséggel érhetők el. Komplexitást, nagyobb átláthatóságot tudunk elérni vele, jelentősen csökkenthetjük a felmerülő kockázatokat és fokozni tudjuk a motivációt is.

Érintett témák:

 • projekt fogalma, eredete,
 • projekt szakaszai,
 • projektháromszög,
 • szokásos üzletmenet (BAU) vs. projekt,
 • projekt mérete,
 • projektterv és kialakítása,
 • projekt minőségi és idő dimenzióinak megtervezés,
 • kockázatkezelés,
 • projekt team, projekt költségvetés,
 • kick-off meeting, munkafolyamatok,
 • monitoring, nyomon követes, korrekció,
 • projekt lezárása.

A képzés célja a Prezentációs technika témakör feldolgozása, és a kapcsolódó háttérismeretek elsajátítása: szónoklattan története, szónoki beszéd (érvelés, cáfolat, vita), kommunikációs háttér, prezentáció típusai és stílusai, prezentáció készítés.

Érintett témák:

 • történeti áttekintés – retorika, azaz szónoklattan,
 • szónoki beszéd: érvelés,
 • szónoki beszéd: cáfolat,
 • szónoki beszéd: vita,
 • kommunikációs háttérismeret:
  • verbális és vokális csatorna,
  • testbeszéd,
  • gesztusok,
  • mimika,
  • személyes tér,
 • prezentáció típusok:
  • információ átadó/bemutató,
  • mozgósító/lelkesítő,
 • prezentáció stílusok:
  • vizuális,
  • improvizatőr,
  • tanító,
  • coach,
  • mesélő
 • prezentáció készítés

A képzés célja, a vezetői eszköztár gyakorlati ismereteinek mélyítése, cégspecifikus helyzetekben a szükséges eszköz felismerése, a vezetői kompetencia tárház bővítése, tudatos vezetői döntések meghozatalához szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása.

Érintett témák:

 • vezetési stílusok:
  • döntésközpontú elméletek
  • személyiségközpontú elméletek
 • helyzetfüggő vezetés
  • önálló és magabiztos,
  • feladatkiadó,
  • kapcsolatépítő,
  • utasító,
  • fejlesztő,
  • bevonó,
  • delegáló
 • delegálás, mint eszköz: célja, szintjei, gyakorlati lépései, csapdái.

A képzés célja, hogy az egy csapatban dolgozó munkatársak egymással, vezetőjükkel és más területen dolgozókkal a munkavégzés során hatékonyan tudjanak együtt dolgozni. Érintett témák: együttműködés formái, partnerség, versengés, versengés csoporton belül és csoportok között, konstruktív és dekonstruktív együttműködés.

Érintett témák:

 • a tényleges együttműködés formái,
 • a partnerség alapelvei, kialakítása,
 • versengés és együttműködés szervezetek között,
 • együttműködés szervezetben,
 • konstruktív és destruktív együttműködése,
 • társas együttműködés,
 • versengés a szervezetben,
 • konstruktív és destruktív versengés,
 • együttműködés és innováció kapcsolata,
 • az együttműködés, a versengés és a személyiség kapcsolata,
 • versengési attitűdök és a munkahely versenykörnyezete,
 • versengés és konfliktusok csoporton belül.

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a munka során előforduló stresszhelyzetek kezelésének módjait, felismerjék a jeleit és megelőzzék a kiégési szindrómát. Ismerjenek meg hatékony eszközöket a munkatársak közötti konfliktusok feloldására, a munkatársak és ügyfelek közötti higgadt kommunikáció elősegítésére stresszes helyzetekben.

Érintett témák:

 • a stressz definiálása, kialakulása, felismerése,
 • a stressz összetevői
 • a stressz tünetei: viselkedésbeli, szellemi, értelmi, érzelmi, fizikai
 • a stressz okozói: stresszorok, és sajátosságaik
 • a stressz hatása a teljesítményre: rövid és hosszú távon
 • a kiégés tünetei, kezelése
 • stressz kezelése,
 • stressz megküzdési stratégiák
 • stresszkezelés hat legfontosabb lépései
 • stresszkezelési technikák, gyakorlatok,
 • a reziliencia képesség,
 • konfliktuskezelés, konfliktuskezelési stílusok,
 • Holmes-Rahe teszt,
 • Zung önértékelő skála.

A képzési program célja, hogy a résztvevők többek között fejlesszék személyiségük működését, kommunikációjukat, etikus magatartásukat.

Érintett témák:

 • szervezeti kultúra,
 • egész életen át tartó tanulás,
 • önismeret, mint az emberi megismerés folyamata,
 • önfejlesztés,
 • önmenedzselés,
 • Johari-ablak, mint fejlődést segítő eszköz,
 • alapfokú pszichológia: érzékelés, észlelés, konstanciák, első benyomás
 • érzelmi intelligenciával kapcsolatos ismeretek,
 • empátia és bizalom
 • empátia a vezetésben, önfejlődés az empátia segítségével,
 • motivációs elméletek és értékek,
 • Herzberg elmélet,
 • Maslow piramis,
 • motivációs csapdák és kilátások.

 

A képzési program célja, hogy a képzésben résztvevők fejlesszék kommunikációs készségeiket, és megismerjék a konfliktuskezelési technikákat.

Érintett témák:

 • kommunikációs alapok, alapfogalmak,
 • vokális csatorna,
 • testbeszéd,
 • agresszív és passzív viselkedés jellemzői,
 • asszertív kommunikáció,
 • asszertív viselkedés jellemzői,
 • asszertív jogok és kötelességek,
 • asszertív írásbeli kommunikáció,
 • nehéz kommunikációs helyzetek,
 • befolyásolás és kommunikáció,
 • személyes hatékonyság és kommunikációs stílus,
 • csoporton belüli konfliktusok,
 • probléma típusok,
 • konfliktus kialakulása, szakaszai,
 • észlelt konfliktus,
 • a konfliktusok csoportosítása, szintjei,
 • konfliktus felismerés, beavatkozás.

A képzés célja az asszertív viselkedés, kommunikáció módszereinek elsajátítása.

Érintett témák:

 • asszertivitás alapok,
 • agresszív és passzív viselkedés jellemzői,
 • asszertív viselkedés jellemzői,
 • agresszív-asszertív-passzív viselkedés felismerése,
 • asszertív jogok és kötelességek,
 • hogyan legyünk asszertívak,
 • írásbeli asszertív kommunikáció,
 • akadályok, gátak leküzdése asszertívan,
 • asszertivitás gyakorlatok.

A képzés célja a Hatékony kommunikációs technikák elsajátítása.

Érintett témák:

 • felnőttképzés, mint egész életen át tartó tanulás,
 • önismeret,
 • önmenedzselés,
 • kommunikációs alapok,
 • írásbeli kommunikáció,
 • hogyan írjunk, hogy megértsenek,
 • üzleti levelezés,
 • telefonos kommunikáció,
 • kérdezéstechnika,
 • telefonos etikett.

A képzés célja a vállalatirányítási rendszer használatához kapcsolódó alapvető ismeretek elsajátítása. Cél, hogy a képzésben résztvevők képesek legyenek a munkáltató által elvárt vállalati működés alkalmazására.

Érintett témák:

A hatékonyságot szem előtt tartva a képzés tematikája adaptívan kerül meghatározásra a vállalat által bevezetni kívánt új rendszerhez, vagy a megújítani kívánt folyamatokhoz teljeskörűen alkalmazkodva. A képzés tartalma így személyre szabható, a tananyagot a megrendelővel előzetesen egyeztetve fejlesztjük.

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék a belső számviteli rendszerek alapjait, érdekhordozói körök által elvárt információk és a számvitelre vonatkozó törvények, standardok alapján elkészítendő kimutatások legfőbb követelményeit.

Érintett témák:

A képzés tematikája alkalmazkodik a vállalat által bevezetni kívánt új számviteli és/vagy pénzügyi rendszerhez, vagy a megújítani kívánt folyamatokhoz. A képzés tartalma így személyre szabható, a tananyagot a megrendelővel előzetesen egyeztetve fejlesztjük.

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék a hatékony csapatépítéshez szükséges ismereteket elsajátítása.

Érintett témák:

 • célok,
 • eszközök,
 • funkciók,
 • csapatmunka és kommunikáció,
 • együttműködés,
 • hozzáállás.

A képzés célja az ügyfélismereti és kommunikációs készségek fejlesztése. A program segít rávilágítani a különböző kapcsolati játszmák buktatóira, valamint módszereket kínál a hatékony együttműködésre és a professzionális ügyfél- és panaszkezelésre.

Érintett témák:

 • ügyfélkezelés,
 • értékesítési gyakorlat,
 • agilitás, agilis szemlélet,
 • sales stratégiák,
 • ügyféltípusok, ügyfélkezelés,
 • ügyfélmegtartás,
 • kommunikáció,
 • konfliktus-, panasz-, reklamációkezelés,
 • B2B sales,
 • meggyőző prezentáció.

A képzés célja a résztvevők ismereteinek bővítése, mélyítése a gazdaság zöld átállását támogató lehetőségekkel, előírásokkal kapcsolatban.

Érintett témák:

 • szabályozások
 • minősítések, szabványok
 • gazdaság érintettsége, szerepe, felelőssége
 • környezeti terhelés
 • energia-, víz-, hulladékgazdálkodás
 • erőforrásmenedzsment
 • környezetkímélő, környezetvédelmi technikák

A képzés célja, hogy a résztvevők fenntarthatósági, ESG alapjaival kapcsolatos kompetenciákat sajátítsanak el, azok szerepét, lehetőségeit megismerjék.

Érintett témák:

 • fenntarthatóság
 • ESG
 • célok
 • jelentések
 • szabályozások
 • GRI
 • megoldások, támogatások

Soft skill képzéseink döntő többsége elérhető saját időbeosztás szerint elvégezhető e-learning formában.

Bővebb információval, csoportos vagy egyéni ajánlattal kapcsolatban az info@uknow.hu e-mail címen állunk rendelkezésére.

..:: IT képzések ::..

A képzés célja az informatikai és az internet problémakörének az egyéni feldolgozása, és a kapcsolódó háttérismeretek elsajátítása: az informatikai eszközök használata, alkalmazói ismeretek, problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel, infokommunikáció, biztonságos eszközhasználat, biztonságos internet, elektronikus levelezés – NETIKETT, közösségi média biztonságos használata.

Keresés, Google eszközök

 1. Tippek a Google kereső használatához
 2. Hogyan lehet kép alapján képet keresni a Google segítségével?
 3. Hogyan kereshetünk bizonyos fájltípusokat a Google-ben?
 4. Hogyan lehet egy képen látható idegen nyelvű szöveget lefordítani?
 5. Hogyan kezeljük online az eseményeket, naptárbejegyzéseket?
 6. Tippek az online térkép használatához

Online fájltárolás, küldés

 1. Felhőszolgáltatások általános bemutatása
 2. Hogyan hozzunk létre, tároljunk és osszunk meg fájlokat Google Drive használatával?
 3. Hogyan lehet nagyméretű képeket, fájlokat megosztani?

Dokumentum létrehozás, kezelés

 1. Google irodai programcsomag elemei
 2. Hogyan hozzunk létre és kezeljünk dokumentumot Google Dokumentumokban?
 3. Tippek a Google Dokumentumok használatához
 4. Hogyan hozzunk létre és kezeljünk táblázatot Google Táblázatokban?
 5. Tippek a Google Táblázatok használatához
 6. Google Táblázat grafikon beillesztése
 7. Hogyan dolgozzunk többen a Google dokumentumokban, táblázatokban?
 8. Hogyan lehet egy PDF-et más fájlformátumra alakítani?
 9. Hogyan lehet egy PDF-et szétbontani több oldalra vagy több oldalt összefésülni?
 10. Hogyan alakíthatunk át egy dokumentumot e-könyv olvasón is használható formátumra?

Online média a munkahelyen és otthon

 1. Youtube bemutatása, felülete
 2. Hogyan használható a Youtube munkakörnyezetben?

Képszerkesztés

 1. Hogyan készítsünk plakátot?
 2. Hogyan készítsünk infografikát?
 3. Hogyan hozhatunk létre kérdőívet?
 4. A beérkezett adatokból hogyan készíthetünk grafikonokat?
 5. Hogyan készítsünk Facebook oldalhoz megfelelő méretű borító- és poszt képet?
 6. Mesterséges intelligenciával hogyan hozzunk létre saját képet Canva-ban?
 7. Hogyan távolítsuk el egy kép hátterét?
 8. Hogyan lehet mozgóképeket, videókat létrehozni Facebook posztba?
 9. Hogyan hozzunk létre QR kódot, ami egy weblapot nyit meg?

Mesterséges intelligencia a mindennapokban

 1. Mesterséges intelligenciával hogyan bővíttethetünk egy szöveget?
 2. A mesterséges intelligencia hogyan segíthet információk összegyűjtésében, strukturálásában?
 3. Mesterséges intelligenciával hogyan hozhatunk létre képet?
 4. Mesterséges intelligenciával hogyan lehet egy PDF tartalmát összefoglaltatni?

A képzés célja az Office programcsomagba tartozó Excel táblázatkezelő alapjainak megismerése.

Tematika:

 1. A táblázatkezelés alapjai
 2. Új munkafüzet létrehozása
 3. Az Excel lapfüleinek áttekintése
 4. Megnyitás, mentési lehetőségek
 5. Ablakkezelés
 6. Navigáció a táblázatokban
 7. Munkafüzetek, munkalapok
 8. Adatbevitel
 9. Kijelölés, másolás, beillesztés
 10. Szöveg és cellaformázás, igazítás, egyesítés
 11. Kitöltőnégyzet bemutatása, sorozatok
 12. Sorbarendezés, sorok, oszlopok beszúrása
 13. Hivatkozás másik cellára, képletek
 14. Függvények
 15. Sorok, oszlopok rögzítése, felosztása
 16. Szűrő használata
 17. Művelet visszavonása vagy visszaállítása
 18. Keresés és csere
 19. Diagramok
 20. Oldalbeállítás és nyomtatás

A képzés célja az Office programcsomagba tartozó Excel táblázatkezelő haladó szintű funkcióinak megismerése.

Tematika:

 1. Táblázat mentése PDF-be
 2. Tagolt szöveges dokumentum (CSV) táblázattá alakítása
 3. Irányított beillesztés
 4. Megjegyzések beszúrása, kezelése
 5. Feltételes formázás
 6. Legördülő lista készítése
 7. Zárolt cellák, lapvédelem
 8. Statisztikai függvények: DARAB, ÁTLAG, MIN, MAX
 9. Logikai függvények: HA függvény
 10. További logikai függvények (ÉS, VAGY) és függvények egymásba ágyazása
 11. Keresési és hivatkozási függvény: FKERES
 12. Keresési és hivatkozási függvények: HOL.VAN és INDEX
 13. Szövegfüggvények: ÖSSZEFŰZ, BAL, JOBB, KÖZÉP
 14. Matematikai függvények: SZUM, SZUMHA függvény
 15. Adatbázis függvények: AB.SZUM függvény
 16. Pénzügyi függvények: KAMAT és célértékkeresés funkció
 17. Egyszerű kimutatás: Részösszeg funkció
 18. Kimutatás (Pivot tábla) létrehozás
 19. Kimutatásdiagram létrehozása
 20. Makró rögzítése

A képzés célja az Office programcsomagba tartozó Word szövegszerkesztő alapjainak megismerése.

Tematika:

 1. A szövegszerkesztés alapjai
 2. Üres dokumentum létrehozása és a Word felépítése
 3. A Word lapfüleinek áttekintése
 4. Megnyitás, mentési lehetőségek
 5. Szövegbevitel, javítás és kijelölés
 6. Alapvető szövegformázási lehetőségek és formátummásoló használata
 7. Bekezdések, formázásuk
 8. Felsorolás és számozás
 9. Stílusok és címsorok
 10. Tartalomjegyzék
 11. Szövegdobozok és hasábok
 12. Elrendezés és oldalbeállítások
 13. A Word egyéb funkciói
 14. Nézetek és megjelenítés
 15. Dokumentum megjelenítése, ablakkezelés
 16. Hivatkozások
 17. Kép beszúrása
 18. SmartArt beszúrása
 19. Élőfej és élőláb
 20. Nyomtatás

A képzés célja az Office programcsomagba tartozó Word szövegszerkesztő komplexebb funkcióinak elsajátítása.

Tematika:

 1. Mentés PDF fájlformátumba
 2. Szavak cseréje a teljes dokumentumban
 3. Hivatkozhatunk egy fejezetre vagy ábrára
 4. Többszintű lista alkalmazása
 5. Tabulátorok használata
 6. Hogyan készítsünk aláírási sort?
 7. Vízjel használata a Word-ben
 8. Táblázat készítése a Wordben
 9. Táblázat beszúrása Excelből
 10. Diagram beszúrása
 11. Dokumentumok véleményezése
 12. Mit tehetünk egy korrektúrázott dokumentummal?
 13. Mit tehetünk, ha dokumentumunkat változáskövetés nélkül írták át?
 14. Rejtett adatok és személyes információk eltávolítása
 15. Egyedi megszólítást tartalmazó levelek létrehozása
 16. Körlevél küldése e-mailben
 17. Tárgymutató használata
 18. Irodalomjegyzék, hivatkozásjegyzék létrehozása
 19. Egyenlet beszúrása a Word-be
 20. Tippek és trükkök a gyorsabb és hatékonyabb munkához

A képzés célja az Office programcsomagba tartozó Powerpoint prezentáció készítő program alapjainak megismerése.

Tematika:

 1. A prezentációkészítés alapjai és alapfogalmak
 2. Üres prezentáció megnyitása, a PowerPoint 2016 felépítése
 3. Megnyitás, mentés
 4. Szövegbevitel, formázás
 5. Új dia
 6. A diák szakaszokba rendezése
 7. Háttér formázása
 8. Témák használata
 9. Kép beillesztése
 10. Táblázat beillesztése
 11. SmartArt ábra beillesztése
 12. Diagram beillesztése
 13. Egyéb objektumok beillesztése (videó és hang)
 14. Áttűnések
 15. Animációk
 16. Nézetek
 17. Jegyzetek
 18. Nyomtatás
 19. Diavetítés
 20. A prezentációkészítés általános elvei

A képzés célja az Office programcsomagba tartozó Powerpoint prezentáció készítő program haladó szintű megismerése.

Tematika:

 1. Prezentáció készítése szövegfájlból
 2. Alakzatok beszúrása, szöveg beillesztés
 3. Alakzatváltás, csomópontok szerkesztése
 4. Csoportosítás, kép beillesztés az objektum helyére
 5. Áttetsző objektumok, objektumok rétegezése
 6. Saját diaminta készítése
 7. Élőfej és élőláb
 8. Alakzatok, képek elrendezése, képszegély, képeffektusok
 9. Ábrák és képek mentése
 10. Alapértelmezett alakzat beállítása, ClipArt beszúrás, alakzat átalakítása
 11. Képelrendezés: forgatás (gomb), tükrözés, kép szélének levágása
 12. Kép hátterének eltüntetése
 13. Animációk sorrendjének változtatása, animáció munkaablak
 14. Diagram animálás oszloponként / elemenként
 15. Nem lineáris bemutató készítése
 16. Wordből beillesztés
 17. Hivatkozás külső fájlra (ami vetítéskor kattintásra megnyitható)
 18. Diavetítés időzítése, diavetítés beállításai, időzítéspróba
 19. Mentés diavetítésként, videóként
 20. Mentés képként vagy PDF-be vagy Word-be Exportálás

Képzési programunk az ügyfélszolgálaton megtekinthető (1152 Budapest, Galgó utca 5. 2.), valamint elkérhető kollégánktól az info@uknow.hu címen.

IT képzéseink a csoportos kontakt oktatás mellett e-learning formában is elérhetők.

Ajánlatkéréssel kapcsolatban forduljon kollégánkhoz az info@uknow.hu címen.